تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران چه خواهد بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران چه خواهد بود

دور جدید تحریم های آمریکا در حالی شروع شد که بسیاری نگران بالا رفتن قیمت ارز و همچنین نفت بودند. به نظر می رسد که تحریم های امروز، دست کم هنوز تاثیر چندانی در بازار ارز و نفت نداشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته که چون نمی خواسته قیمت جهانی نفت جهش پیدا کند، تحریم نفت را تدریجی اعمال خواهد کرد. اما بسیاری نگران تاثیر تحریم ها در زندگی مردم ایران هستند.

مریم افشنگ گزارش می دهد.