صنعت کشتیرانی و بیمه ایران زیر تحریم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صنعت کشتیرانی و بیمه ایران زیر تحریم

دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شده است. ده‌ها شرکت بیمه و حدود ۲۰۰ کشتی ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند. کشتی هایی که برای اقتصاد ایران حیاتی هستند.

ژیار گل گزارش می‌دهد.