گزارش نیویورک تایمز از جنبه‌های تازه‌ جنگ پنهان ایران و عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش نیویورک تایمز از جنبه‌های تازه‌ جنگ پنهان ایران و عربستان

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ادعا کرده که دو سال پیش، افراد نزدیک به ولیعهد عربستان، به دنبال استخدام ماموران اطلاعاتی خصوصی بوده اند تا در اقتصاد ایران خرابکاری کنند و مقامهای بلند پایه ایران را ترور کنند. روابط ایران و عربستان در چند سال اخیر، خصوصا بعد از قدرت گرفتن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان پر تنش بوده است.

ژیار گل گزارش می‌دهد.