یک میلیون کودک بی‌شناسامه از مادران ایرانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک میلیون کودک بی‌شناسنامه از مادران ایرانی

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس ایران می گوید، حدود یک میلیون کودک بدون هویت در این کشور زندگی می کنند. به گفته این نماینده مجلس، لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی، می تواند بخشی از این مشکل را حل کند. این لایحه، به تازگی در هیأت دولت تصویب شده و در مرحله بعد باید به تصویب مجلس برسد. بر اساس این لایحه، زنان ایرانی که همسر خارجی دارند، می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سالشان تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

مریم افشنگ گزارش می دهد.