حناچی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حناچی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد

شهردار جدید تهران انتخاب شد. پیروز حناچی سومین شهرداری است که شورای شهر کنونی انتخاب می کند. شهردار جدید از معدود مدیران شهری است که تحصیلاتش مربوط به کاری است که انجام می دهد. شورای شهر آقای حناچی را به عنوان شهردار جدید به وزارت کشور معرفی کرده و منتظر تایید حکمش است.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.