اعتراض کارگران هفت تپه به تعویق پرداخت حقوق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض کارگران هفت تپه به تعویق پرداخت حقوق

کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه- یکی از بزرگترین کارخانه ها در جنوب ایران،- امروز برای یازدهمین روز در اعتراض به تعویق چند ماهه حقوق شان، به خیابان ها آمدند. در هفته های گذشته، خبرهایی از ناآرامی های کارگری از خوزستان منتشر شده است؛ از جمله در شرکت فولاد اهواز.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.