واکنش هنرمندان و مقامات رشت به برخورد با چند جوان نوازنده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش هنرمندان و مقامات رشت به برخورد با چند جوان نوازنده

انتشار ویدئویی برخورد با سه جوان نوازنده در رشت واکنشهایی در میان هنرمندان و مقامات این شهر به دنبال داشته است. در مصاحبه ای که در اینترنت با یکی از جوانان منتشر شده او می گوید این برخورد از سوی اداره اماکن انجام شده است. ظاهرا اجرای آنها در شب عزاداری امام یازدهم شیعیان انجام شده بوده اما عضو این گروه می گوید از این تاریخ مطلع نبوده است.

نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.