هفت ‌تپه: روز پانزدهم؛ کاسه صبر لبریز شده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت ‌تپه: روز پانزدهم؛ کاسه صبر لبریز شده

اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان ایران، وارد سومین هفته شد. این بار بسیاری از معترضان در مقابل دادگستری شهر شوش بست نشستند. اعتراض آنها به دستگیری ۱۸ کارگر و یک خبرنگار است. دادگاه شوش، وکیل کارگران را نپذیرفته چون این وکیل جزو معدود وکلایی نیست که اجازه وکالت را در پرونده های امنیتی دارند.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.