ادامه واکنشها به اظهارات ظریف در مورد پولشویی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه واکنشها به اظهارات ظریف در مورد پولشویی

گروهی از نمایندگان مجلس ایران قصد دارند محمدجواد ظریف وزیر خارجه را استیضاح کنند. یکی از این نمایندگان به خبرگزاری تسنیم گفته طرح استیضاح آقای ظریف بعد از جلب حمایت شمار کافی نمایندگان، به مجلس ارائه می شود. این اقدام واکنشی به حرف های وزیر خارجه، درباره پولشویی است. آقای ظریف هفته پیش گفته بود پولشویی در کشور یک واقعیت است. به گفته او، دلیل مخالفت بعضی با تصویب لوایح مقابله با پولشویی، منافع اقتصادی است.

باران عباسی گزارش می دهد.