قتل‌های زنجیره‌ای ایران، بیست سال بعد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قتل‌های زنجیره‌ای ایران، بیست سال بعد

فردا اول آذر بیستمین سالگرد کشته شدن داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری است. در همین ماه، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری هم به قتل رسیدند. و این حوادث در تاریج سیاسی ایران معروف به قتل های زنجیره ای شد. قتل هایی که گفته شد آمران و عاملانش ماموران بلندپایه وزارت اطلاعات بودند. پرونده قتل ها از نظر حکومت مختومه شده و عاملانش مجازات شده اند. اما جزییات پرونده هنوز محرمانه است. در آستانه سالگرد این حادثه، پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری خواهان بازگشایی و بررسی دوباره پرونده شده است.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.