ناکامی پروژه پیام رسان‌های داخلی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناکامی پروژه پیام رسان‌های داخلی در ایران

پس از ماه‌ها مقاومت سرانجام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران رسما پذیرفت از ۵ پیام رسان داخلی حمایت ویژه نکند، چون کارایی ندارند. البته پیام رسان سروش همچنان مستثنی است. سروش بیشترین کاربر را در میان پیام رسانهای داخلی دارد هرچند در رقابت با شبکه های اجتماعی دیگر ناکام مانده است. حکومت ایران تلاش می کرد با جایگزینی پیام رسانهای خارجی چون تلگرام با نمونه مشابه ایرانیش کنترل بیشتری بر انها داشته باشد.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.