تلخ کامانی که دست‌اندرکار تولید شکرند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلخ کامانی که دست‌اندرکار تولید شکرند

همزمان با روز بیست و دوم اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه، این شرکت مجمع نمایندگان کارگران را منحل کرده و حالا، حرف از انحلال سندیکای کارگری هفت تپه به میان آمده است. خواسته کارگران گرفتن کارخانه از بخش خصوصی است. خواسته ای که مدیرعامل شرکت آن را بشدت رد کرده است.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.