درگذشت علیرضا رضایی، طنزپرداز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگذشت علیرضا رضایی، طنزپرداز

علیرضا رضایی، طنزپرداز ایرانی، در ۴۴ سالگی در لیل فرانسه درگذشت. آقای رضایی از جمله به دلیل همکاری در برنامه پارازیت صدای آمریکا معروف بود. او پس از اعتراض ها به نتیجه انتخابات ۸۸ ایران را ترک کرد.

شبنم شعبانی گزارش می دهد.