100 زن- داستان شگفت آوری پشت تصویرپربیننده  مادری نهفته است که فرزند معلول خود را به جلسه امتحانش می برد.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مادری که فرزند معلول خود را به جلسه امتحانش برد

سیما سرکار پسر معلولش را از زمانی که شش سال داشت به مدرسه اش در بنگلادش حمل می کرد. در این عکس که بیشترین بیننده را داشته، سیما در حال حمل هری دوی به دانشگاه برای شرکت در امتحان ورودی است. نتیجه امتحان معلوم شده اما آیا هری دوی قبول شده است؟