زنان موفق ایرانی از خود می گویند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ مونا ورنون

در این پنج شب قرار است زنان موفق ایرانی در رشته های مختلف را معرفی کنیم. این زنان در کمتر از دو دقیقه از خودشان می گویند و از اینکه چطور در کارشان موفق شده‌اند. امشب با مونا ورنون آشنا می شویم. خانم ورنون یکی از مدیران ارشد فن آوری بخش تحقیقات بنیاد تامسون رویترز است. او مسئولیت هدایت و مدیریت پژوهشگاه‌های تکنولوژی تامسون رویترز در سراسر جهان را بر عهده دارد.