سری جدید برنامه صد زن در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی

از امروز برنامه صد زن تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در برنامه شصت دقیقه شروع می‌شود و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

برنامه‌ای که در این پنج شب به پنج موضوع در ارتباط با زنان می‌پردازد. زنان موفق در عرصه‌های مختلف را معرفی می‌کند. کارشناسان مهمان برنامه از فن‌ها و مهارت‌هایی خواهند گفت که به رشد اقتصادی زنان کمک می‌کند.

در این فصل ویژه از صد زن، از کمی و کاستی حقوق زنان در قوانین کشورها صحبت خواهیم کرد و اینکه چطور می‌توان شرایط امن‌تری برای زنان فراهم ساخت.

از ساعت ده شب به وقت تهران و یازده شب به وقت کابل با برنامه صد زن بی‌بی‌سی فارسی همراه شوید.