ایران مدرن؛ کتابی تازه درباره "گنجینه نهفته" در موزه هنرهای معاصر تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران مدرن؛ کتابی تازه درباره "گنجینه نهفته" در موزه هنرهای معاصر تهران

چهل سال بعد از انقلابی که سرنوشت این موزه را عوض کرد و بسیاری از آثار خریداری شده برای آن را، از پیکاسو گرفته تا اندی وارهال، روانه انبارهای این موزه کرد، هزاران کیلومتر دورتر از آن، بار دیگر گنجینه نهفته در این موزه خبرساز شده است: کتابی قطور منتشر شده از آثار موجود در این موزه و قصه های دور و برش. نام کتاب را با نام اصلی‌ترین پشتیبانش، شهبانو فرح پهلوی، گره زده‌اند: ایران مدرن، ملکه هنر.

کتاب مفصل، حاصل تحقیق ویولا ریخل بولوت و آماندا دارلینگ، نویسنده و پژوهشگر از بنیاد "آرت ادوایزری" است.

کتاب در نیویورک و لوس آنجلس رونمایی شده و مراسم رونمایی اش در لندن، فرصتی شد برای اهالی هنر و دوست‌داران فرهنگ ایران برای دیدار با دو نویسنده کتاب و فرح پهلوی.

علی همدانی به این مراسم رفته و با شهبانو فرح پهلوی گفتگویی هم کرده است.