اتهام انتشار اخبار دروغین در پانزده کشور علیه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتهام انتشار اخبار دروغین در پانزده کشور علیه ایران

انتشار اطلاعات دروغین و اخباری که به مذاق حاکمیت ایران خوش بیاید؛ این ماموریت بیش از هفتاد وبسایت بوده، وبسایت هایی که بنا بر دو گزارش جداگانه، آدرس درستی ندارند، اما اگر خوب بگردید، می توانید ردشان را تا تهران دنبال کنید. پروژه ای برای تاثیر بر افکار عمومی در ۱۵ کشور از افغانستان و روسیه گرفته، تا اسرائیل و آمریکا. خبرگزاری رویترز و شرکت امنیت سایبری «کلیر اسکای» واقع در اسرائیل این گزارش ها را منتشر کرده اند و می گویند که این وبسایت ها به زبان هایی، از جمله انگلیسی، عربی، پشتو و اردو مطلب منتشر می کنند، مطالبی که یا دروغ است یا مطابق با اهداف سیاسی ایران. بی‌بی‌سی نمی‌تواند مستقلاً این ادعا را تأیید کند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.