زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ سمیرا احمدی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ سمیرا احمدی

در این چند شب به معرفی زنان موفق هم می پردازیم. هر کدام از این زنان در دو دقیقه خودشان را معرفی می کنند. امشب هم با سمیرا احمدی آشنا می شویم. خانم احمدی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی انرژی کار می کند و پستهای ارشد مدیریتی برعهده داشته است.

موضوعات مرتبط