شبکه‌های اجتماعی، فرصتی طلایی برای زنان کارآفرین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شبکه‌های اجتماعی، فرصتی طلایی برای زنان کارآفرین

گاهی شما با موفقیت فقط چند کلیک فاصله دارید. شبکه های اجتماعی فرصتهای زیادی برای هنرمندان و کارآفرینها، به وجود آورده، مخصوصا زنان. از کسب و کارهای کوچک مثل فروش کارهای هنری که در خانه تولید می کنند، تا تجارتهای میلیونی که در فضای شبکه های اجتماعی شکل گرفته. بر اساس آمارهای بین المللی ۲۲۴ میلیون زن در جهان تجارت خودشان را دارند یا در حال راه اندازی آن هستند. درک بهتر شرایط کسب و کار و شبکه های اجتماعی به زنان در ایران و دیگر کشورها کمک کرده تا کارشان را گسترش دهند. نعیمه نامجو پای گفتگوی چند زن نشسته که با کمک شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر برای خودشان تجارتی راه انداخته اند.