آیا بودجه سال آینده گرهی از مشکلات افراد معلول باز خواهد کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا بودجه سال آینده گرهی از مشکلات افراد معلول باز خواهد کرد؟

سازمان بهداشت جهانی می گوید ۱۰ تا ۱۵ درصد از افراد هر جامعه ای دچار معلولیت اند یا جسمی یا ذهنی! افرادی که به هر دلیل، در زندگی روزمره، با مشکل مواجهند؛ گاهی حتی برای ساده ترین مسائل از خیابان گرفته تا خانه، جهان دور و بر ما اغلب برای تنها یک بخش از جمعیت انسانی ساخته شده مدتهاست در کشورهای پیشرفته دنیا قوانین و بودجه های مناسبی در نظر گرفته شده تا حتی المقدور، عدالت در جامعه رعایت شود: یک فرد معلول بتواند مستقل در جامعه حاضر باشد. مریم افشنگ نگاهی کرده به وضعیت معلولان در ایران.

موضوعات مرتبط