اعدام‌های 67؛ عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواست تحقیق مستقل انجام دهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعدام‌های ۶۷؛ عفو بین‌الملل از سازمان ملل خواست تحقیق مستقل انجام دهد

سازمان عفو بین‌الملل می گوید که مقام‌های ایران با سکوت در باره سرنوشت و مکان دفن هزاران زندانی سیاسی که ۳۰ سال پیش در زندان ها اعدام شدند و تحریف آنچه بر آنها گذشت، به جنایت علیه بشریت ادامه می دهند. عفو بین الملل از سازمان ملل متحد خواسته در مورد اعدام های سال۶۷ تحقیق مستقلی انجام دهد.

ژیار گل گزارش می دهد.