دخالت رهبر ایران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دخالت رهبر ایران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ایران، قانونی که بتازگی تصویب شده و بر اساس آن افراد بازنشسته اجازه ادامه کار در نهادهای دولتی و وابسته به دولت را ندارند. ترکش این قانون به بسیاری از مدیران خورد، از جمله محمدعلی افشانی شهردار سابق تهران. حالا اما رهبر ایران گفته در مواردی برای برخی مدیرانی که یا شخصا می‌شناخته یا به آنها اعتماد داشته، مجوز داده که در مقامشان بمانند. اکثرا مدیران در سازمانهای تحت نظارت خود او: صداوسیما، قوه قضائیه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارتهای اطلاعات، نفت، بهداشت، و سازمان انرژی اتمی. رهبر ایران می‌گوید که این قانون اشکال دارد و به همین دلیل ولی فقیه مجبور به مداخله شده است.

مهرزاد کهن روز گزارش میدهد.