افزایش سرقت‌های خُرد در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش سرقت‌های کوچک در ایران

به تازگی وزیر کشور ایران گفته سرقت های خُرد در این کشور بیشتر شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی افزایش سرقت را با مسائل اقتصادی مرتبط دانسته و اعلام کرده که سرقت های خُرد در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.

مریم افشنگ گزارش می دهد.