زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ هاله مهینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ هاله مهینی

بعضی زنان نگرانند که تشکیل خانواده یا داشتن فرزند، سد راه موفقیتهایشان شود. اما برای یکی از زنان موفقی که با او صحبت کردیم، داستان به شکل دیگری بوده است. حرفهای هاله مهینی را از زبان خودش بشنوید