کم آبی مشکل بزرگ امنیتی- سیاسی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کم آبی مشکل بزرگ امنیتی- سیاسی در ایران

در ایران، ۱۸ نماینده استان اصفهان در مجلس، استعفا کرده اند. آن‌ها می‌گویند دولت برای پروژه‌های تامین آب شرب استان اصفهان، در بودجه سال آینده، مبلغی در نظر نگرفته و به وعده هایش برای احیای زاینده رود هم عمل نکرده است. کشاورزان اصفهانی بارها به بحران کم‌ آبی اعتراض کرده‌ اند. آن ها خواهان تامین حق ‌آبه هستند و می گویند که ادامه وضعیت فعلی معیشت آنها را در خطر قرار داده است.

باران عباسی گزارش می دهد