پیوند شعارهای دانشجویی و کارگری در آستانه روز دانشجو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیوند شعارهای دانشجویی و کارگری در آستانه روز دانشجو

دیروز در آستانه روز دانشجو، شماری از دانشجویان ایران، در چند دانشگاه از جمله امیرکبیر و نوشیروانی بابل، تجمعاتی برگزار کردند. آنها در حمایت از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه و همچنین کارگران مجتمع فولاد اهواز شعارهایی دادند. اقدامی که گرچه قدردانی شماری از کارگران را به دنبال داشت، اما آنطور که فیروزه اکبریان در گزارشش می گوید، در مواردی به درگیری و برخورد هم انجامید.