انیشتین اما نه آنی که تصورش را می‌کنید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اینشتین اما نه آنی که تصورش را می‌کنید

همسر اول آلبرت اینشتین یکی از زنهایی است که اعتبار کار و تحقیقاتش به خاطر همسرش نادیده گرفته شد. ببینید آلبرت اینشتین با کمک چه کسی جایزه نوبل را برد و بعد با او چه کرد؟