روز دانشجو در ایران، نگرانی از غیر سیاسی شدن دانشجویان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز دانشجو در ایران، نگرانی از غیر سیاسی شدن دانشجویان

دیروز ۱۶ آذر در ایران روز دانشجو بود. دانشجویان امسال از چند روز مانده به ۱۶ آذر در دانشگاه‌های مختلف، در تجمع‌هایی در حمایت از اعتراض های کارگران و معلمان شعار دادند، اما مراسم امسال به پرشوری سالهای قبل نبود. آیا کم شدن فعالیت های سیاسی دانشجویان چیزی است که حکومت به دنبال آن است؟ در حال حاضر زمینه برای فعالیت دانشجویان چقدر فراهم است؟

فیروزه اکبریان گزارش می دهد.