برنامه موشکی ایران؛ دفاع یا تهدید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه موشکی ایران؛ دفاع یا تهدید؟

ده روز طول کشید تا ایران تائید کند که یک موشک بالستیک میانبرد آزمایش کرده است. آزمایشی که آمریکا می گوید قطعنامه های سازمان ملل را نقض کرده است. اینکه این موشک چه قابلیتهایی دارد معلوم نیست. اما مشخص است که نگرانی آمریکا درباره اش زیاد است. آنقدر زیاد که بریتانیا و فرانسه برای آرام کردن آمریکا و بررسی این آزمایش، جلسه ای در شورای امنیت سازمان ملل برگزار کردند. جلسه ای که البته نتیجه ای نداشت. چه شده که ایران انجام دادن این آزمایش را تائید کرده است؟

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.