ایران 1918 جنگ فراموش شده بر سر نفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران ۱۹۱۸ جنگ فراموش شده بر سر نفت

در جنگ جهانی اول بریتانیا، روسیه و امپراتوری عثمانی به ایران لشکرکشی کردند. در این میان، در سال پایانی جنگ یعنی ۱۰۰ سال پیش یک نیروی زبده نظامی بریتانیا از عراق وارد ایران شد تا از مسیر بندر انزلی خود را به باکو برساند و از چاه های نفت آن در برابر حمله ارتش عثمانی حفاظت کند. این یگان ویژه دانسترفورس نام داشت. خشایار جنیدی و هرییت شاوکراس تهیه کنندگان این فیلم هستند که ایران ۱۹۱۸، جنگ فراموش شده بر سر نفت نام دارد.

خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط