گفتگوی آپارات - 'مِی‌خانه، خانه‌ای برای پدربزرگم'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات - 'مِی‌خانه، خانه‌ای برای پدربزرگم'

گفتگوی آپارات با مهدی شبانی مستندساز درباره فیلم 'مِی‌خانه، خانه‌ای برای پدربزرگم' را اینجا ببینید.