مجلس نمایندگان آمریکا 'سرکوب بهاییان' در ایران را محکوم کرد

ساختمان کنگره آمریکا حق نشر عکس Reuters

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه ای به اتفاق آرا "سرکوب اقلیت بهائی که با حمایت دولت ایران صورت می گیرد و ادامه نقض کنوانسیون بین المللی حقوق بشر در این کشور" را محکوم کرده است.

این قطعنامه با ابتکار شماری از نمایندگان دو حزب دمکرات و جمهوری خواه از جمله ایلیانا راس-لتینن و الیوت انگل تهیه شده بود.

این قطعنامه از رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا و همچنین ملل "مسئول" جهان می خواهد "ادامه نقض حقوق بشر توسط دولت ایران را محکوم کنند و خواستار آزادی فوری زندانیانی که فقط به خاطر دین خود محبوس هستند شوند."

قطعنامه همچنین از آنها می خواهد "تحریم هایی را بر مقام های دولت ایران و سایر افرادی که مستقیما مسئول نقض جدی حقوق بشر، از جمله علیه جامعه بهائی در ایران هستند، اعمال کنند."

خانم راس لتینن نماینده جمهوری خواه گفت که "حقوق انسانی اعضای جامعه بهائی ایران اغلب توسط حکومت ایران نقض می شود."

او از جمله گفت که اعضای این جامعه در معرض "بازداشت های خودسرانه"، "آزار"، "تخریب اماکن مقدس"، "تخریب گورستان" و "رد اشتغال" هستند.

تد دویچ نماینده دمکرات کنگره هم گفت که "جامعه بهائی ایران از دیرباز هدف سرکوب شدید دولت بوده است، مساله ای که در گزارش های سالانه کمیسیون آزادی های دینی در سطح بین المللی منعکس شده."

مجلس سنای آمریکا هم در ماه دسامبر سال گذشته قطعنامه مشابهی را صادر کرده بود.

جامعه جهانی بهائی در پایان ماه نوامبر در بیانیه ای از برخوردهای تازه با اعضای جامعه بهائیان ایران از جمله دستگیری و بستن مغازه های آنها ابراز نگرانی کرده بود.