سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی و چند پرسش بی‌پاسخ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی و چند پرسش بی‌پاسخ

سخنان شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در انستیتوی واشنگتن در آمریکا بحث های زیادی را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته است. او در این سخنرانی راهکارهایی مطرح کرد، مانند توقیف دارایی های وابستگان حکومت. این تا چه حد شدنی است؟ و اگر بشود قرار است این پولها به دست چه گروهی برسد و کجا خرج شود؟ از سوی دیگر ولیعهد پیشین، در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت ترامپ چه کمکی می تواند به نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک بکند گفت که آنها می توانند فورا روزنامه نگاران اصلاح طلب را از رسانه های فارسی زبان خارج از ایران کنار بگذارد. چرا او این رسانه ها را دشمن خود و صدای حکومت می خواند؟

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.