ماجرای نماینده سراوان و مامور گمرک: بحران نزاکتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجرای نماینده سراوان و مامور گمرک: بحران نزاکتی

انتشار ویدیویی از دعوای یک نماینده مجلس ایران با یک مامورگمرک آنچنان بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته که حالا در فضای سیاسی ایران صحبت از استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود. نماینده سراوان گفته است ویدیو تقطیع شده بود و او توهینی نکرده است. چهل نفر از نماینده های مجلس هم در دفاع از نماینده سراوان امروز وزیر اقتصاد را ناگزیر به عذرخواهی کردند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.