آتش در مدارس ایران هنوز قربانی می‌گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش در مدارس ایران هنوز قربانی می‌گیرد

یکتا میرشکار، مونا خسروپرست و صبا عربی، سه دختر بچه زاهدانی، دیروز به جای این که بعد از مدرسه، به خانه بروند و با عروسک‌هایشان بازی کنند، سوختند... جان دادند... و هرگز به خانه برنخواهند گشت. آتشی که مادران و پدرانشان را تا ابد خواهد سوزاند. مرگ دانش آموزانی که حقشان زندگی بود، اما قربانی سهل انگاری مسئولان و آتش گرفتن بخاری نفتی کلاس شدند. این اولین بار نیست که بخاری نفتی، در مدارس ایران، فاجعه می آفریند. شیون قربانانیان شین آباد هنوز فراموش نشده که فاجعه ای دیگر، قربانی گرفت. فاجعه ای که در صورت ادامه وضع موجود، بعید نیست باز هم تکرار شود. وزارت آموزش و پروش ایران می گوید سیستم گرمایش ۴۲ درصد مدارس ایران امن نیست.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد با توجه به اینکه در گزارش تصاویری وجود دارد که ممکن است آزاردهنده باشد.