استعفای وزیر بهداشت ایران بر سر بودجه سلامت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استعفای وزیر بهداشت ایران بر سر بودجه سلامت

بعد از چند روز تایید و تکذیب، رسما اعلام شد که وزیر بهداشت ایران استعفا کرده است. هرچند سخنگوی دولت گفته که رئیس جمهوری هنوز استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی را نپذیرفته است. گفته شده که اعتراض وزیر بهداشت به کاهش بودجه سلامت در سال ۹۸ عامل اصلی این استعفاست. وزارت بهداشت می گوید که بودجه سازمان بیمه سلامت تقریبا نصف شده است. اما سازمان برنامه و بودجه می گوید که کل بودجه وزارت بهداشت ده درصد افزایش یافته و بودجه بخش بیمه سلامت هم در دولت یازدهم و دوازدهم دو تا سه برابر شده است.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.