بالا گرفتن احتمال فیلتر شدن اینستاگرام در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالا گرفتن احتمال فیلتر شدن اینستاگرام در ایران

معاون فضای مجازی دادستانی کشور می‌گوید بحث فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام کماکان به قوت خود باقی است. همزمان صحبتهای از وزیر ارتباطات ایران منتشر شده که به نظر می‌رسد که هیچ عنوان با فیلتر شدن اینستاگرام موافق نیست.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.