نگاهی به کارنامه قاضی‌زاده هاشمی، وزیر خبرساز دولت روحانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کارنامه قاضی‌زاده هاشمی، وزیر خبرساز دولت روحانی

سرانجام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران با استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت موافقت کرد. آقای قاضی زاده هاشمی را یکی از تاثیرگذارترین وزرای کابینه آقای روحانی دانسته‌اند و اجرای طرح تحول سلامت او موجب شد تا هفت‌ونیم میلیون نفر که هیچ بیمه‌ای نداشتند، از بیمه برخوردار شوند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.