نگرانی از تخریب جنگل‌های ارسباران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از تخریب جنگل‌های ارسباران

در ایران انتشار ویدیوهایی از تعداد زیادی درخت قطع شده در منطقه ارسباران یا قره داغ موجی از اعتراض ساکنان اردبایجان شرقی را به همراه داشته و مسئولان محلی اطمینان داده اند که درختان قطع شده متعلق به باغ های خصوصی بودند. ادعایی که با روایت و تصاویر منتشر شده توسط مردم منطقه همخوانی ندارد.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.