انتقادها از'سکوت' جرمی کوربین در قبال نقض حقوق بشر در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقادها از'سکوت' جرمی کوربین در قبال نقض حقوق بشر در ایران

در بریتانیا، بعضی همواره از جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، انتقاد کرده اند که در قبال بدرفتاری حکومت ایران مخصوصا علیه معترضان سکوت می کند. نایجل فراژ، عضو و رهبر پیشین حزب استقلال بریتانیا هم در میان کسانی است که از این بابت به آقای کوربین اعتراض کرده‌اند. این اعتراض‌ها در حالی مطرح می شود که جرمی کوربین، به عنوان رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت، یک گزینه احتمالی برای نشستن بر صندلی نخست وزیری بریتانیا در آینده است.

مجید خیام دار گزارش می دهد.