فعال مدنی زندانی در ایران: نیازی به دخالت آمریکا نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعال مدنی زندانی در ایران: نیازی به دخالت آمریکا نیست

ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان! این خلاصه حرف یک فعال مدنی زندانی در ایران به وزیر خارجه آمریکاست. فرهاد میثمی می گوید که اگرچه در حبس گروهی از به گفته او "ظالمان هموطن خطاکار" است، ولی همین زندان را بر آنچه "ننگ حمایت" دولت آمریکا توصیف کرده، ترجیح می دهد. دولتی که از نظر آقای میثمی با پیمان شکنی و خارج شدن از یک توافق خردمندانه و صلح جویانه به تمام اصول حقوق و اخلاق پشت کرده است. واکنش تند یک فعال مدنی دربند و در اعتصاب غذا به نگرانی‌های حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا. اشاره‌ای به بیانیه وزارت خارجه آمریکا که دستگیری فعالان سیاسی - از جمله فرهاد میثمی - را محکوم کرده بود. فعالان حقوق بشری خصوصا آنها که خود در ایران تاوان‌های سنگین داده اند، چه نگاهی به سیاستهای جدید آمریکا در مورد ایران دارند؟

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.