اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد

اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو تن از کارکنان آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و دارایی‌هایشان را مسدود کرد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که چند کشور عضو این اتحادیه از جمله دانمارک، هلند و فرانسه، ایران را به ترور یا برنامه‌ریزی برای ترور مخالفانش در این کشورها متهم کردند. در مقابل، وزیر خارجه ایران، اروپایی‌ها را به پناه دادن به تروریست‌ها متهم کرد و گفت زدن چنین اتهام‌هایی به ایران، از اروپایی‌ها در این باره سلب مسئولیت نمی‌کند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.