وزیر پیشین اسرائیلی جاسوسی برای ایران را پذیرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر پیشین اسرائیلی جاسوسی برای ایران را پذیرفت

وزیر انرژی پیشین اسرائیل، اتهام جاسوسی برای ایران را پذیرفته است. گونن سِگِو با دادستانی به توافق رسیده که این جرم را بپذیرد تا بابت اتهام خیانت به کشور محاکمه نشود. او متهم است اطلاعاتی درباره مقام‌های اطلاعاتی، بازار انرژی و مکان‌های امنیتی اسرائیل در اختیار ایران قرار داده است. پیش‌تر، وزیر اطلاعات ایران همکاری آقای سگو با تهران را تأیید کرده بود.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.