تلویزیون ایران فیلم لحظه بازداشت نازنین زاغری را منتشر کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلویزیون ایران فیلم لحظه بازداشت نازنین زاغری را منتشر کرد

تلویزیون دولتی ایران فیلمی از نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی منتشر کرده است. این فیلم لحظه ای را نشان می دهد که مقام های قضایی در فرودگاه، مانع از خروج خانم زاغری از ایران شدند. در این برنامه خانم زاغری به جنگ نرم با ایران متهم شده است. او حدود دو سال و نیم پیش دستگیر و به پنج سال حبس محکوم شد. اعضای خانواده نازنین زاغری می گویند که او بی گناه است و قربانی اختلافات سیاسی بین ایران و بریتانیا شده است.

ژیار گل گزارش می دهد.