اضطراب آنلاین؛ فشار بر شاخ‌های مجازی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اضطراب آنلاین؛ فشار بر شاخ‌های مجازی

در یک سال گذشته، خیلی از کاربران پرطرفدار شبکه های اجتماعی، در حساب‌هایشان درباره تجربه اضطراب، افسردگی و شکست حرف زده‌اند. آیا اضطراب آنلاین دارد به یک بحران بدل می شود؟ استفنی هگرتی، برای پیدا کردن پاسخ این سوال، سراغ چند نفر از این کابران رفته است.