داستان ایرانی‌هایی که برای رسیدن به بریتانیا به آب می‌زنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان ایرانی‌هایی که برای رسیدن به بریتانیا به آب می‌زنند

نام ایرانی‌ها و شیوه عجیبشان برای عبور از کانال مانش در چند ماه گذشته در رسانه‌های بریتانیا بر سر زبانها افتاده است. بیش از ۵۰۰ پناهجو که تقریبا اکثرشان ایرانی هستند یا حداقل ادعا می کنند ایرانی‌اند، از قایق بادی برای رسیدن به بریتانیا استفاده کرده‌اند. نیمی شان به مقصد رسیدند و نیمی دیگر توسط پلیس فرانسه متوقف شدند. چرا ایرانی‌ها حاضرند جانشان را به خطر بیندازند تا به این سوی آبها بیایند؟ چه چیزی بریتانیا را برای آنها اینچنین جذاب کرده؟

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.