تلاش‌ها برای استانی شدن انتخابات مجلس در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش‌ها برای استانی شدن انتخابات مجلس در ایران

مجلس ایران کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد. با استانی شدن انتخابات، برای کل استان یک حوزه انتخاباتی اصلی تعریف می شود و نامزدها باید از حوزه خودشان حداقلی از آراء را به دست بیاورند و در سطح استان هم جزو بالاترین ها باشند تا انتخاب شوند. موافقان طرح می گویند که برگزاری انتخابات در حوزه های بزرگتر، به انتخاب نمایندگانی می‌انجامد که در بین گروه بیشتری از مردم مقبول هستند. دولت هم به این طرح روی خوش نشان داده اما گفته ملاحظاتی دارد که باید در طرح گنجانده شود.

شبنم شعبانی گزارش می دهد.