#شما؛ شرایط بهائیان در ایران بعد از انقلاب اسلامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ شرایط بهائیان در ایران بعد از انقلاب اسلامی

اخیرا یک دادگاه تجدید نظر در ایران رای به برائت یک شهروند بهائی داده و اعلام کرده "صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد." اما بهائیان بعد از انقلاب با محدودیـت‌های زیادی روبرو هستند.