یک روحانی ناراضی از وضع موجود در ایران خلع لباس شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک روحانی ناراضی از وضع موجود در ایران خلع لباس شد

یک روحانی ناراضی از وضع موجود در ایران خلع لباس شد. حسن آقامیری جزو آن دسته از روحانیون جنجالی است که منبرش، همیشه جای انتقاد به رویه‌های حکومت، و مهمتر از آن، به اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران بود.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.